Wiedza Ochrania, Ignorancja Naraża !


RAPORT /Filadelfia/
"PODJĘCIE WYBORU OPARTEGO O INFORMACJE SZCZEPIONKI
- TA DRUGA STRONA..."
(strona 11)


"Jako rodzic spotkasz się może lub już się spotkałeś z bardzo ważnymi decyzjami dotyczącymi szczepienia Twojego dziecka. Amerykański model medyczny zachęca do szczepienia oraz sztucznego wspomagania systemu immunologicznego w celu zapobiegania pewnym chorobom oraz wyeliminowaniu epidemii. Federalna administracja zajęła się zalegalizowaniem obowiązkowych szczepień, co oczywiście pozbawia nas wyborów dotyczących ciała naszego dziecka! Ostatnie badania odnośnie połączenia między ciałem a umysłem podkreśla fakt, iż ciało jest zorganizowane i utrzymywane przez wrodzoną inteligencję. Inteligencja ta jest zdolna stworzyć, w przeciągu kilku krótkich miesięcy ciało, poczynając od 2 komórek, kończąc na idealnie ukształtowanym w pełni funkcjonującym organizmie. Ta sama inteligencja utrzymuje ciało w stanie homeostazy ze środowiskiem, pod warunkiem, że nie ma w nim zakłóceń i utrzymywane są zasady dobrego odżywiania, odpoczynku a także nie forsowania ciała poza granice jego możliwej adaptacji.

Jest to opinia wielu, że zdrowe dziecko wychowywane w sanitarnych warunkach istniejących w naszym społeczeństwie będzie w stanie zwalczyć choroby. Jeśli nawet dziecko zarazi się chorobami, ogólnie uważanymi za niezłośliwe, to przejdzie ono łagodną formę owej choroby.

Istnieje ciągle rosnąca ilość udowodnionych niebezpieczeństw oraz przeciwwskazań masowym szczepieniom. Długoterminowe efekty sztucznej stymulacji systemu immunologicznego w okresie wieku dziecięcego zaczyna ujawniać się wraz ze starzeniem się naszej populacji. Istnieje wiele pytań, na które nie ma adekwatnej odpowiedzi.

Broszura ta została napisana w celu podania tobie informacji o tej drugiej stronie owego tematu z nadzieją, że wywoła u ciebie zastanowienie nad szczepionkami.

Pomimo tego, że książka ta jest napisana z ewidentnym wyprzedzeniem, co do szczepionek w skali ogólnej to jednak statystyka oraz ciężkie fakty wywodzą się z dobrze udokumentowanych i niezawodnych źródeł. Zachęcam do skorzystania z dalej podanej informacji oraz z wszystkich wymienionych książek w spisie przy podejmowaniu decyzji. Jako poinformowana osoba będziesz mógł podjąć lepiej uzasadnioną decyzję odnośnie szczepienia swojego dziecka i nie tylko, dlatego, że "ktoś" powiedział ci, że to jest to, co się robi.

Zadawaj pytania, zasięgnij informacji i dopiero wtedy podejmij decyzję. Są pewne pytania, które trzeba wziąć pod uwagę.... Czy faktycznie szczepionki wyeliminowały epidemie, czy są też inne wytłumaczenia na spadek zachorowalności na pewne choroby?

Dlaczego niektóre państwa stojące wysoko na skali Światowej Organizacji Zdrowia ( World Health Organization ) zdyskontowały używanie szczepionek? Dlaczego nie omawia się z rodzicami ubocznych efektów szczepionek przed wstrzyknięciem w ich dzieci obcej materii?

Czy istnieje powiązanie między szczepionkami a Zespołem Nagłej Śmierci Niemowląt ( SIDS - sudden infant death syndrome )

Czy istnieje pojęcie "minimalne uszkodzenie mózgu", jeśli chodzi o twoje dziecko?

Czy istnieje możliwość, że wzrost chorób degeneracyjnych, chorób raka oraz innych związanych z zaburzeniami systemu immunologicznego jest bezpośrednio związany z powszechnym używaniem szczepionek, które zaczęto stosować około 50 lat temu?

Do przynajmniej 6-go miesiąca życia nie podajemy zwykle jedzenia stołowego dla niemowląt ze względu na niedojrzały układ pokarmowy.

Czy w takim razie jest sens w zaszczepianiu obcej substancji do organizmu noworodka w celu zaatakowania niedojrzałego systemu immunologicznego?

Czy szczepionki są efektywne w stwarzaniu odporności? Na jak długo?

Czy szczepionki są warte ryzyka niepożądanych reakcji od łagodnych do ciężkich a nawet śmierci?

Przeglądając literaturę na temat szczepionek jest ważne zwrócić uwagę na ciągłe zarzuty naukowców o braku kontrolowanych badań odnośnie skutecznych terapii. Nie przeprowadzono badań kontrolowanych, podwójnych ( ślepych ) badań na temat szczepionek oraz długo i krótkoterminowych efektów sztucznego szczepienia przed wprowadzeniem szczepienia na skalę masową.

Głównym pytaniem, aczkolwiek, jaki jest wpływ brak tej naukowej informacji ma na nasze dzieci. Na przykład w okresie 20 miesięcy kończąc w lipcu 1992 roku zgłoszono następujące reakcje na szczepionki do władz federalnych: ponad 17000 przeciw reakcji 2525 ciężkich uszkodzeń 360 przypadków śmiertelnych

Lekarze medycyny podający szczepionki muszą zapisać do kartoteki szczepionkę, datę jej podania, nazwę producenta wraz z numerem szczepionki, imię i nazwisko oraz adres i tytuł osoby podającej szczepionkę. Zobowiązani są też do zgłoszenia niepożądanych reakcji. Program jaki nadał NBC wywiadu z David Kesslerem D.M byłym szefem FDA (Administracja Żywności i Leków ) oszacował on, że lekarze zgłaszają tylko 10% niepożądanych reakcji na szczepienia. Reakcje na szczepionki można podzielić na dwie grupy: natychmiastowe i opóźnione/stałe

natychmiastowe: gorączka, ospałość, wrażliwość, wymioty, reakcje alergiczne, konwulsje

opóźnione i stałe: epilepsja, upośledzenie umysłowe, problemy w nauce, paraliż, uszkodzenie systemu immunologicznego ( prowadzącego do Auto-Immune Disordes, zaburzenia auto - immunologiczne oraz uszkodzenie systemu nerwowego. Szczepionki preparuje się w różne sposoby i z pomocą różnych metod włącznie z żywymi wirusami. Wg książki Cynthia Cournoyer "O szczepionkach. Ujawnienie Filozofii Szczepionek" - "Żywe rozcieńczone wirusy używane są do szczepionek, wszczepianie do ludzkiego systemu genetycznego obcej materii o pochodzeniu (hodowanej ) tkanki zwierzęcej".

W niektórych przypadkach negatywne reakcje w organizmie dziecka mogą zajść nie w wyniku samego wirusa a na skutek składników jakie są używane podczas produkcji szczepionek.
Podajemy listę niektórych składników:
ACETON - rozpuszczalnik używany w zmywaczu do paznokci
ALUN - konserwant
ALUMINIUM I OLEJE ŚRODKÓW WSPOMAGAJĄCYCH - powodują raka u myszy laboratoryjnej
ALUMINIUM FOSFAT - używanej w dezodorantach, trucizna
FORMALINA - znany rakotwórczy składnik przeważnie używany do balsamowania ciał
FENOL ( kwas węglowy ) - śmiertelna trucizna
THIMEROSAL ( o pochodzeniu rtęciowym ) - trujący ciężki metal, ciężko wydalany przez organizm

WAŻNE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH SZCZEPIONKACH

KOKLUSZ

Zdecydowanie najniebezpieczniejsza szczepionka o największej ilości udokumentowanych przypadków potwierdzających poważne, niepożądane reakcje. Co tydzień około 67000 dzieci przyjmuje szczepionkę DPT. W Stanach poważne reakcje u dzieci na DPT w ciągu roku to: 35000 reakcji konwulsyjnych, zapaści lub cienki pisk 11000 reaguje głębokimi atakami padaczki, przedwczesnym neurologicznym uszkodzeniem włącznie z opóźnionym rozwojem, zaburzeniami w zdolności uczenia się, nadpobudliwością, zaburzeniami zachowawczymi, głębokim upośledzeniem umysłowym, autyzmem oraz padaczką odporną na leki.

Ilość przypadków zachorowalności na koklusz zmniejszała się naturalnie, systematycznie przez 70 lat przed wprowadzeniem szczepionki

Istnieje naturalny wzrost zachorowalności na koklusz co 3-4 lata nawet wśród ludności zaszczepionej Badanie FDA ( Administracja ds. Leków i Żywności ) przeprowadzone przy Uniwersytecie Californijskim w Los Angeles wykazało następujące reakcje u 875 niemowląt Proporcja zgłoszonych reakcji na ilość dzieci:
1 na 20 .....................bezustanny płacz
1 na 66......................wysoka gorączka
1 na 180 ...................cienki, głośny pisk
1 na 350....................konwulsje
1 na 22000................ostre uszkodzenie mózgu
1 na 62000................stałe uszkodzenie mózgu
1 na 71600................śmierć

Wiele europejskich krajów porzuciło swoje programy szczepień Japonia opóźniła szczepienie do drugiego roku życia aby dać czas na rozwinięcie się naturalnego systemu immunologicznego. Istnieje znaczna ilość dowodów, która łączy "Zespół nagłej śmierci u niemowląt" ze szczepionką na koklusz. Szansa na śmierć spowodowana szczepionką na koklusz jest 94 razy większa niż śmierć w przypadku naturalnego zachorowania na tę chorobę Obliczenia wskazują na 10 zgonów rocznie spowodowanych przez naturalnie występujący krztusiec a 943 zgony spowodowane przez szczepionkę.

DYFTERYT

Bardzo rzadko spotykany; na przestrzeni ostatniego stulecia ilość przypadków znacznie spadła. Między rokiem 1900 a 1920 zachorowanie na dyfteryt spada o 50%. Nastąpiło to przed erą szczepień W Niemczech podczas II wojny światowej szczepienia na dyfteryt były obowiązkowe. Podczas tego okresu ilość przypadków zachorowalności na tę chorobę wzrosło o 17% a ilość zgonów o 600%. Po zaprzestaniu podawania szczepionek na dyfteryt po wojnie ilość incydentów spadła znacznie, mimo niedożywienia i złych warunków mieszkaniowych Ilość przypadków zachorowalności na dyfteryt spadała mniej więcej w takim samym tempie w krajach gdzie stosowano szczepionki jak i w krajach bez tej szczepionki. W Szwajcarii i Japonii nie było szczepionki na dyfteryt i choroba ta praktycznie zanikła w tym samym czasie jak i w krajach o wysokim szczepieniu jak Kanada W Stanach ostatnie raporty donoszą, że 1 śmiertelny przypadek na 3 i 14 śmiertelnych przypadków z 23 nosicieli tej choroby są osobami zaszczepionymi.

TĘŻEC

Od roku 1976 mniej niż 100 przypadków tężca pojawiło się w Stanach. Większość tych przypadków wystąpiła u ludzi w wieku ponad 50 lat. Młodzi ludzie rzadko, kiedy chorują na tężec. Od 1985 - 1986 tylko 5% przypadków wystąpiło wśród ludzi poniżej 20 lat. Badanie przeprowadzone w Polsce wykazało, że u 13- stu z 17- stu dzieci którym podano szczepionkę DT ( dyfteryt i tężec ) wystąpiły znaczne zmiany w ich elektroencefalogramach. Po raz pierwszy pojawiła się aktywność padaczkowa lub natężyła poprzednio istniejąca aktywność. Tężec nie jest zakaźny a zaszczepienie nie jest gwarancją na całe życie. Tężec jest beztlenowym organizmem, który żywi się tylko na martwej tkance. Dobra ochrona przed tą chorobą to odpowiednia higiena zranionego miejsca. Alternatywne leczenie dla tych, którzy się nie szczepili: Istnieje szybki i efektywny sposób zapobiegania tej chorobie. Można zastosować globulinę przeciwtężcową na poważne rany lub przekłucie.

HEINE - MEDINA

W Stanach Zjednoczonych nie ma w ogóle ryzyka naturalnego zachorowania na Heine- Medina. Doustnie podany żywy wirus (OPV) może zarazić podatnego pacjenta i może też zarazić inne dziecko poprzez kontakt z kałem dziecka niedawno zaszczepionego. Martwy wirus "polio" ( IPV) nie powoduje Haine - Medina, ujemna strona to niższy poziom antyciał, więcej reakcji i potrzeba ponownego zaszczepiania w celu utrzymywania odporności. E-IPV (szczepionka o zwiększonym natężeniu - nieaktywna ) została wyprodukowana w celu zwiększenia efektywności IPV ale nie wyeliminowano jej niepożądanych reakcji ani potrzeb na dalsze zastrzyki podnoszące odporność. Wszystkie porażenia "polio" w Stanach w roku 1979 spowodowane były albo przez doustną szczepionkę albo zarażeniem się poza granicami kraju. Od 1980-1985 zgłoszono 55 przypadków: 51 spowodowanych szczepionką, 4 przez podróże do obcych krajów. W krajach w których warunki higieniczne są słabe wirusy są wszędzie. Odporność u dzieci w tych krajach jest prawie 100% z powodu zakażeń we wczesnym wieku w wyniku czego dzieci te mają dużą ilość antyciał na tę chorobę. Nie są znane stany epidemiologiczne a przypadków porażeń jest niewiele. Jedno badanie ujawniło powiązanie między epidemią lat 1940- tych i 50- tych z przerwaniem karmienia niemowląt piersią podczas kiedy karmienie niemowląt z butelki stało się popularne. W Stanie Północnej Karoliny kiedy rekomendacje wielce szanownego lekarza, odnośnie zmniejszenia spożywania cukru zostały zastosowane, ilość przypadków spadła z 2,402 w 1948 roku na 214 przypadków w 1949 roku. Epidemie są cykliczne z natury i z chwilą wprowadzenia szczepionki na ww. chorobę zachorowalność na nią zbliżała się do naturalnie niskiej Informacje podane na zjeździe Zrzeszenia Amerykańskiego Zdrowia Państwowego ujawniły, że drastyczne zmiany w sposobie zgłaszania i diagnozowania tej choroby od chwili, kiedy zostały podawane szczepionki

ODRA

Szczepionka na odrę jest podawana przeważnie w połączeniu ze świnką i różyczką (MMR). Od kiedy zaczęto podawać szczepionkę w 1960 roku nastąpił stały wzrost zachorowalności wśród nastolatków i dorosłych, choroba ta jest bardzo niebezpieczna u dorosłych. Odporność nie trwa całe życie. Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca podanie drugiej dawki w 11 lub 12 roku życia. Centrum Kontroli nad Chorobami rekomenduje podanie drugiej dawki w chwili pójścia do przedszkola lub między 4-6 rokiem życia. Powyższe dwie rekomendacje nie zostały wsparte żadnymi badaniami. Obecnie pojawia się nietypowy zespół odry u dzieci, które były wcześniej szczepione. Nietypowy zespół jest bardzo groźny i charakteryzuje się przesadną wysypką, słabością mięśni, peryferyjnym obrzmieniem wraz z ogromnym bólem brzucha włącznie z wymiotami. Epidemie pojawiają się w całkowicie zaszczepionej populacji. Wnikliwy przegląd tej choroby występujący w Stanach w 1995-96 odkrył, że 60% przypadków wystąpiło u osób zaszczepionych. Wirus odry jest w stanie wystymulować odruch samoodporności jeżeli zostaje w ciele jakiś czas. Badania przeprowadzone przez Rutgers University wykazały, że żywe wirusy używane przeciw chorobom takim jak grypa lub odra mogą w przyszłości stać się powodem innych chorób. Może to wystąpić w postaci stwardnienia rozsianego, artretyzmu, raka lub w innej postaci chorób degeneracyjnych. Reakcje na szczepionkę przeciw odrze to między innymi: poważne zaburzenia układu nerwowego włącznie z zapaleniem mózgu, retinopatie, ślepota a także zespół Guillain-Barre (paraliż mięśni i deficyt czułości nerwowej ) wraz z chorobą (IBS) zapalenia jelit

ŚWINKA

Od chwili szczepionek przeciw śwince choroba ta stała się chorobą nastolatków i dorosłych. Świnka była często pojawiająca się lekka choroba dziecięca, której nie zauważano nawet w 30% zanim nie zaczęto jej szczepić. Komplikacje w wyniku zachorowania u dorosłych są częstsze i poważniejsze. Odporność przez naturalne zachorowanie na tę chorobę trwa do końca życia.
Szczepionka nie jest gwarancja na odporność, ponieważ dzieci wcześniej szczepione potrafią zachorować na świnkę. Najczęstsza reakcja uboczna to zapalenie opon mózgowych, spowodowane przez komponent połączenia (MMR) szczepionek na odrę, świnkę i różyczkę.

RÓŻYCZKA

Lekka choroba dziecięca bez poważnych komplikacji oprócz bardzo rzadkich przypadków. Efektywność szczepionki ocenia się na tylko 77%. Dowody wskazują, że choroba ta przeszła na starsza ludność. Reakcje na szczepionkę to: symptomy typu zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, Zespół Guilolian-Barre (paraliż mięśni i deficyt czułości nerwowej). U 12%-.0% kobiet zaszczepianych po okresie dojrzewania pojawiają się symptomy artretyzmu i potrafią trwać od kilku tygodni do miesięcy lub lat. U niektórych zmienia się to na reumatyzm artretyczny i trwa przez cale życie. Lepsza opcja byłaby zaprzestać szczepień dzieci a rozpowszechnić badania zwłaszcza dziewczyn na antyciała w latach dojrzewania lub przed planowaniem ciąży.

OSPA WIETRZNA

Dzieci naturalnie zakażone budują odporność na całe życie. Ospa wietrzna jest lekka chorobą dziecięcą o rzadkich komplikacjach. Zespól "Reyes" (niebezpieczna encefalopatia) jest rzadko spotykana komplikacja ospy wietrznej. Obecnie pojawia się nietypowy zespół odry u dzieci, które były wcześniej szczepione. Nietypowy zespół jest bardzo groźny i charakteryzuje się przesadną wysypką, słabością mięśni, peryferyjnym obrzmieniem wraz z ogromnym bólem brzucha włącznie z wymiotami. Epidemie pojawiają się w całkowicie zaszczepionej populacji. Wnikliwy przegląd tej choroby występujący w Stanach w 1995-96 odkrył, że 60% przypadków wystąpiło u osób zaszczepionych. Wirus odry jest w stanie wystymulować odruch samoodporności jeżeli zostaje w ciele jakiś czas. Badania przeprowadzone przez Rutgers University wykazały, że żywe wirusy używane przeciw chorobom takim jak grypa lub odra mogą w przyszłości stać się powodem innych chorób. Może to wystąpić w postaci stwardnienia rozsianego, artretyzmu, raka lub w innej postaci chorób degeneracyjnych.
Reakcje na szczepionkę przeciw odrze to między innymi: poważne zaburzenia układu nerwowego włącznie z zapaleniem mózgu, retinopatie, ślepota a także zespół Guillain-Barre (paraliż mięśni i deficyt czułości nerwowej ) wraz z chorobą (IBS) zapalenia jelit

ŻÓŁTACZKA typu B:

Żółtaczka jest chorobą wątroby spowodowanym wirusem. Choroba ta ukazuje się u nastolatków i u dorosłych aczkolwiek szczepi się na nią niemowlęta, aby zapobiec jej. Wysokim ryzykiem jest noworodek, którego matka jest zakażona. Poprzez sprawdzanie kobiet ciężarnych można temu zapobiec. 60%-70% tej choroby pojawia się wśród ludności o wysokim ryzyku.

Ludność o wysokim ryzyku to:
uliczni stosujący dożylnie narkotyki
homoseksualiści płci męskiej z wieloma partnerami - ludzie z AIDS lub HIV
prostytutki
starsi uciekinierzy z Afryki i Azji - osoby po wielu transfuzjach
seksualni partnerzy powyżej wymienionych grup

Negatywne efekty to. Zespół Guillian-Barre, artretyzm, demielinacja systemu nerwowego, anafilaksja (reakcja typu szok). Szczepionka ta jest stosunkowo nowa i nie mamy wystarczającej informacji na temat jej długo terminowych efektów. Bardzo mało wiemy na temat efektów krotko terminowych z powodu, iż lekarze zgłaszają tylko 10% z epizodów poszczepionkowych. W 1992r. podczas seminarium Amerykańskiej Akademii Pediatrii, naczelny Dr George Peter zarekomendował szczepienie niemowląt przeciw Żółtaczce typu B ze względów następujących (pochylony druk to komentarze autorki) Żółtaczka typu B czasami pojawia się poza grupą wysokiego ryzyka. Grupy o wysokim ryzyku nie są łatwo dostępne i nie podporządkują się.

Dzieci są dostępne!

Koszt szczepienia dzieci jest mniejszy niż szczepień dorosłych, ponieważ jest potrzebna mniejsza dawka.

Odporność ta nie jest na całe życie a więc, konieczne są dodatkowe szczepienia!.
Hemofilus Influenza Typ B (Hib) Zapalenie Opon:

W Stanach Zjednoczonych ilość przypadków na rok: miedzy 8,000 a 15,000 przypadków. Pojawia się najczęściej wśród 6 - 7 miesięcznych dzieci. Antyciała matki podawane przez karmienie piersią chronią niemowlę. Zapalenie Opon Mózgowych (Hib) kończy się śmiercią u 3% - 8% przypadków. Hemołilus influenza znajduje się w gardle u 30% zdrowych ludzi, co wskazuje, że ciało nasze ma naturalne sposoby uodpornienia się nawet u ludności nie szczepionej masowo.

Przypadki zachorowalnosci na "Hib meningitis" zapalenie opon mózgowych wzrosły na przestrzeni ostatnich 30 lat, co może być spowodowane przez masowe szczepienie, które mogło osłabić system samoobronny. Badania wskazują, ze szczepienie jest nie efektywne i przeszkadza w tworzeniu odporności i w wyniku tego może powiększyć szanse, że dziecko zachoruje na nią.

Poważne reakcje to: konwulsje, alergiczne reakcje anafilaktyczne, reakcje podobne do choroby surowiczej (ból w stawach wysypki i obrzmienie). Pomimo nie dokończonych rekomendacji sposobu stosowania DPT w zliczeniu z Hib pozwolenie to przeszło w 1993r. W porównaniu do historii reszty szczepionek Zapalenie Opon Mózgowych występuje znacznie częściej w wyniku zaszczepienia i tuż po zaszczepieniu.

OPIEKA CHIROPRAKTYCZNA

Chiropraktyka opiera się na założeniu, ze ciało jest samoleczącym się organizmem. Ciało, które jest kierowane wrodzoną inteligencją, która potrafi stworzyć całego człowieka poczynając od dwóch komórek i to wszystko w ciągu 9 miesięcy z pewnością posiada zdolność prowadzenia tego organizmu i utrzymywania go przy zdrowiu.

Kręglarstwo rozpoznaje, ze organizm ludzki w pewnych warunkach mózg reagować na środowisko przez zachorowanie. Posiada ono jednak wrodzone informacje o samoleczeniu się. Rola opieki Chiropraktycznej to zapewnienie istnienia w stanie, w którym kręgosłup jest wolny od zakłóceń w przepływie tego właśnie przedłużonego systemu nerwowego. Jeżeli kręgi kręgosłupa zostaną źle ułożone na skutek procesu porodowego, lub później przez sposoby mechaniczne lub chemiczne, Pojawia się stan nazywany przez kręgarzy "zwichnięciem" lub przekręceniem. Korekta owego zwichnięcia to odpowiedzialność dobrego Chiropraktyka.

Nastawianie w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa odbywa się za pomocą specyficznego, łagodnego, bez inwazyjnego ruchu kręgami. Powoduje to nie zakłócony przepływ układu nerwowego oraz pełny przepływ zdolności naszego organizmu do utrzymania najwyższego poziomu zdrowia. Pozwól, aby Dr Chiropraktyk zbadał kręgosłup twego dziecka bez względu na to czy postanowisz szczepić go czy nie. Da mu to najlepszą szansę do przystosowania się i przeżycia jakiegokolwiek stresu, na jaki zostanie poddany.

HOMEOPATIA

Homeopatia jest to system medyczny opary o naturalne substancje (roślinne, minerały i produkty zwierzęce), który stymuluje znacznie reakcje lecznicze naszego ciała i wywołuje reakcje te w celu leczenia samego siebie. Homeopatia szczyci się tym, że wspiera funkcje systemu immunologicznego w sposób, który pomaga organizmowi walczyć z chorobami i wirusami. Używanie produktów z homeopatii wspomaga zdolności organizmu do reagowania na choroby tak, aby pacjent przeszedł chorobę w sposób łagodny zmniejszając symptomy.

POPULARNIE ZALECANE SZCZEPIONKI (USA)

Dzisiaj stosuje się wiele szczepionek. Podaje listę najczęściej stosowanych i zalecanych szczepionek i rozkład podawania ich wg książki pt. Księga Medyczna Lanag'a (Lange Medical Book).
Symbol nazwa wiek podania
DPT Dyfteryt 2,4 & 6 miesięcy
Koklusz
Tężec
Koklusz bezkomórkowy używany do 4-tej i 5-tej dawki
OPV/IPV doustny żywy wirus/ 2,4, &18 miesięcy, 6 lat
martwy wirus Heine-Medina
lub
E-IPV martwy wirus Heine-Medina 1-4, & 18 miesięcy, 6 lat
o zwiększonym natężeniu
MMR Odra 15 miesięcy, 4-6 lat lub 11-12 1at
Świnka
Różyczka
HIB Hemofilia influenza 1-2, 4 & 6 miesięcy
typ B
Varicella Ospa wietrzna rozkład podawania na razie nie ustalony
Hepatitis B Żółtaczka typu B przy urodzeniu. 1-2,4 & 6 miesięcy**

Informacja wyjęta z:
Current Pediatric Diagnosis & Treatment; Lange Medical Book, Edited 67. William W' Hay, Jr., Jessie R. Groothuis, Anthony R. Hayward, R Myron J. Levin.
* Sczepienie przeciw Ospie Wietrznej było ostatnio rekomendowana przez "American:, Academy of Pediatrics" wraz z rozkładem podawania.
** Nowa szczepionka, wyżej wymieniony rozkład podawania jest wyjęty z The Vaccine Guide: Making an Informed Choice. Randall, Neustaedter, OMD.

1) ACP Task Force on Adult Immunization and Infectious Diseases Society of America, Guide for Adult Immunization Second Edition, Philadelphia, Pennsylvania, American College of Physicians, 1990.
2) Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines Washington D.C., National Academy Press, 1991.
3) Baratosy, Dr. Peter, Them is Always An AlternątiJe Blackhead, NSSN 27ó5, Scheibner Publications, 1995.
4) Black, Dean, Ph. D., Immunizations Compulsion or Choice', Tapestry Press, Springvilłe, iJtah, 1989.
5) Chaitow, Leon, Vaccination and Imnumizations: _Daangers Delusions and alternatives, Es###; CB 10 I]P England, C.4Y Daniel Company Limited, 1987.
6) Cleveland, Ashley, 13.A., D.C. Bradley. David Eck, B.S., D.C. immunization: A Cłose_Ląok, ICA Review, September/Oktober, 1995; Pg. 107-115
7) Consumer Group Warns Against New Chicken Pox Vaccine, 'The Chiropractic Journal, July 1995, pg. 44.
8) Coulter, Harris L., Vaccination, Social Violence and Criminality. Third Edition Revised, Berkeley, California. North Atlantic Books, t987.
9) Coulter, Harris L., Fisher, Barbara Loe, A Shot in the Dark, Avery Publishing Group, 1991.
10) Cournoyer, Cynthia, What About Immunizations Nelson's Books, Santa Cruz. California, 1987.
11) Fisher, Barbara Loe, The Vacine_Reaction Newsletter, Vol. 1, March 1995, pg 1- 6.
12) Girdwin, Grace, Your Personal Guide Immunization Exemptions, Pittsburgh, Pennsylvania, Dorrance Publishing Co., lnc. 1992.
13) Immunization: Doctor's Overview and Patient Information, Mothering, Spring, 1944, pg. 54.
14) Koren, Tedd, DC. Chicken Pox Vaccine-Know The Facts, The American Chiropractor, September / October; 1995, pg 30.
15) Lanfranchi, Ronald G, D.C., Ph.D., The Vaccination Controversy 1995, pg 5l
16) McBean, Eleanor, The Poisoned Needle. Mokelumne Hill, California, Health Research. 1974.
17) Mendelssohn, Robert, M.D., How To Raise A Healthy Child ln Spile Of Your Doctor, Contemporary Books, Inc, Chicago, 1984
18) Miller, Neil Z., lmmunization, Theory vs. Reality, Expose on Vaccinations, New Atlantean Press, PO Box 9638, Santa Fe, New Mexico, 87504,1996
19) Miller, _Neil Z., VACCINES: Are They Really Safe and Effective, 'Third Printing, Santa Fe, New Mexico. New Atlantean Press, 1993.
20) Neustaedter, Randall, OMD, The immunization Decision. Berkeley. California, North Atlantic Books, 1'O Box 12327, Berkeley California, 94712, 1990.
21) Neustaedter; Randall, OD4D, The Vaccine Guide Berkeley, California, North Atlantic Books, PO Box 12327, Berkeley California, 94712, 1990.
22) Scheibner, Viera, VACCINATION, Blackheath, NSW 2'185, Dr Viera Scheibner, 1993.
23) Simoes, Eric AF, M.D., D.C.H., Pediatric Diagnosis & Treatment, Edition 12, pg 228-256.
24) Sot tile, Robert, Mandatory lmmunization and You? Marietta, Georgia, life Foundation, Inc.
25) Various Authors, The International Vaccination Newsletter, Trimestrial Magazine, March 1995, pg 1-20.
26) What You Need to Knows about Immunizations, Brochure, World Chiropractic Aliance.

VIDEO TAPTES
1993-94 Television Shows: Segments aired on 'NOW"', "The Crusaders, "'American journal;' and "A Cry for Change' Available for $35.00 from the National Vaccination Information Center (address below).
Fisher, Barbara Loe, "Politics of Vaccinations witch Informed Choice", NV1C
Fisher, Barbara Loe & Kathi William, "Vaccines, The Other Side of the Story".
NVIC_ A 30 minute documentary to be presented on public television or to anyone who wants to be part of this movement to maintain our right to know.
Scheibner, Vera, Dr., "Dangers and Ineffectiveness of Vaccinations", 1994, Blackheath, NSW 2785, Australia
The 700 Club, Health in America, "Are Vaccines Necessary?" 1994

OTHER RE50URCES
National Vaccine Information Center INVIC) Operated by Dissatisfied Parents Together (DPI') 512 W. Maple Avenue, N206
Vienna, VA 22180
800-909-SI IO'F or 703-938-DPT3 or FAX 703 93S-5768 Centers for Disease Control
National Immunization Program Information Services Office Mail Stop E-OS
Atlanta, GA 30333-40IS Phone: 800-?'32-SHOT
Vaccine Adverse Event Reporting System PO Box 1100
Rockville: MD 20849-1100 Phone: 8011-822-7961 Immunization Hotline
Specializing in vaccination law and exemptions by James Filenbaum 2 Executive Blvd. N'ZOl-P
Suffern, NY 70901 800-753-Laws or 9143-57-0020
The Immunization Resource Guide by Diane Rosario Ccmplete directory on vaccination for the consumer. P0 Box 204
Buriington, IA 526(11
New Atlantean Press
Mail order supplier of vaccination bonks PO Box 91,38
Santa Fe. NM 87504 * 505-983-1856
International Chiropractors Association Pediatrics Council 1110 N Glebe Road, Suite 1000
Arlington, VA 22201
International Chiropractors Pediatric Association 5295 Highway 78, Suite D362?

autor: PATRICIA G. GAYMAN LEKARZ CHIROPRAKTYK
Tłumaczyła: BOŻENA SLAWOW
Źródło: Baza Inf. o zD (korespondencja)
Wyk.S.M.

Źródło: sonia.low.pl


Odwiedzających: © Paweł kwiecień/maj 2007 r.